නවතම ලිපි…

හෙළ බුදු පියුම 05 සඟරා​ව – දෙවන සංස්කරණය

හෙළ බුදු පියුම 05 සඟරා​ව – දෙවන සංස්කරණය

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: පින් පව් කරුම ඵල දම් නියමයෙන් බිඳක් (කවි) කවරය සෝතාපන්න වීමත් සමග ඇතිවන වෙනස්කම් 1 පිටුව කයානුපස්සනා සතිපට්ඨානය තුළින් ඇලීම සහ ගැටීම දුරුකර ගන්නා හැටි 5 පිටුව බුදු දහම ගැන ලියවුනු වැරදි මතවාද පෙන්වා දුන් දහම් සටහන් - 4 10 පිටුව ඉහළ මග ඵල...

හෙළ බුදු පියුම 04 සඟරා​ව – දෙවන සංස්කරණය

හෙළ බුදු පියුම 04 සඟරා​ව – දෙවන සංස්කරණය

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: නොම පටලවා ගත යුතු පද නිරුක්ති (කවි) කවරය බුද්ධ සාසනයේ සතර බ්‍රහ්ම විහරණ වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ? 1 පිටුව අරුත සැඟව ගිය හේතු ඵල දහම යථාර්ථවත්ව… 2 පිටුව ලෝක සත්වයා නොදකින ලෝකය දහම් ඇසින් 5 පිටුව අභයරතනාලංකාරය 04 8 පිටුව ලෝක සත්වයා නොදකින...

හෙළ බුදු පියුම 03 සඟරා​ව – දෙවන සංස්කරණය

හෙළ බුදු පියුම 03 සඟරා​ව – දෙවන සංස්කරණය

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: ගිය නැණ ඇතුන්ගෙන්වත් ඇද්දිය නොහැකී (කවි කවරය බුද්ධ භාසිත මාගධී ප්‍රාකෘත ව්‍යවහාරය අද අර්ථ විපරීතයන්ට ලක්ව ඇති හැටි! 1 පිටුව ලෝක සත්වයා නොදකින සසර දුක නිවැරදි බොදු ඇසින්… 4 පිටුව දහම් ඇස පහළ කර ගැනීම හෙවත් සෝතාපන්න වීම 7 පිටුව...

හෙළ බුදු පියුම 02 සඟරා​ව – දෙවන සංස්කරණය

හෙළ බුදු පියුම 02 සඟරා​ව – දෙවන සංස්කරණය

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: මතු වූ දහම් කඳ දිගු කල් බැබළේවා (කවි) කවරය පරිහරණයට සුදුසු බුද්ධ වචනය සොයා ගන්නා හැටි 1 පිටුව බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ අරි මෙත සහ සම මෙත 4 පිටුව අභයරතනාලංකාරය - 2 8 පිටුව අර්ථ විපරීතව ගිය අසුභානුස්සතිය නිවැරිදව 11 පිටුව...

හෙළ බුදු පියුම 01 සඟරා​ව – දෙවන සංස්කරණය

හෙළ බුදු පියුම 01 සඟරා​ව – දෙවන සංස්කරණය

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: යහපතක්ම වේවා… ! (කවි) කවරය ලෝකොත්තර මගට ආරක්ෂාවක් වූ බුද්ධානුස්සතිය නිවැරිදිව වඩන අයුරු… 1 පිටුව සත්වයා නිවන් දැකිය යුත්තේ ඇයි? 5 පිටුව බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් මෙත්තානුස්සතිය අද අර්ථ විපරීතයට ලක්වී ඇති හැටි… 7 පිටුව වටිනා දහම්...

හෙළ බුදු පියුම 100 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 100 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: දන් දීමෙහි අලස නොවිය යුතු... (කවි) කවරය හෙළ බොදු පියුම දහම් සඟරාවේ නිධාන කතාව… 1 පිටුව අභයරතනාලංකාර මහ තෙරුන් වහන්සේගේ අත්ල සටහන්වලින් කියවෙන අධ්‍යාත්මික ශක්තිය… 4 පිටුව පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා… (32 වන කොටස) 6 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන...

හෙළ බුදු පියුම 99 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 99 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: තමාට පිහිට තමාමය... (කවි)  කවරය පොතපතින් ඔබ්බට... (05 වන කොටස) 1 පිටුව අභයරතනාලංකාරය... (99 වන කොටස)  4 පිටුව පෙළ දහමේ සැඟවුණු තැන් සොයා... (31 වන කොටස) 11 පිටුව  සාසනික දෑ වැරදියට පරිහරණය කිරීමේ බරපතලකම 14 පිටුව මෙලොව අභිවෘද්ධියට 23 පිටුව...

හෙළ බුදු පියුම 98 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 98 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: සිල්වත් වෙමු සසුන රකිමු... (කවි) කවරය ධර්ම චක්‍රයෙන් පෙන්වන දහම් අදහස 1 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන්... (18 කොටස) 4 පිටුව අට්ට පුරිස පුග්ගලා කියන ආර්යන් අටදෙනාගේම හතරවන ධ්‍යානය අවිද්‍යා අනුසයෙන් තොරද? 8 පිටුව...

හෙළ බුදු පියුම 97 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 97 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: වෙර ඇත්තෝ සසර දින​ති…  (කවි) කවරය කරණීයමත්ත සූත්‍රය ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමට හා නිවන් දැකීමට භාවිතා කළ යුතු අයුරු 1 පිටුව සියලු ජය ලබාදෙන, නිවන් ජයෙන් කෙළවර වන උතුම් ගාථා රත්නයක අරුත විමසමු... 8 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (97 කොටස) 11 පිටුව...

හෙළ බුදු පියුම 96 සඟරා​ව

හෙළ බුදු පියුම 96 සඟරා​ව

මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම: බුදු මග ය​මු…  (කවි) කවරය වස විස ආහරවලට එරෙහි විකල්ප (23 වන කොටස) 1 පිටුව ප්‍රාණඝාත නොකර මැසි මදුරු සමනයට වසවිස නැති ධූපයක්... 4 පිටුව නිවන් ලැබ දෙන කමටහන් (16 වන කොටස) 6 පිටුව සමාධිමය අත් බෙහෙත්... 8 පිටුව අභයරතනාලංකාරය (96 කොටස) 11...