හතරවන කාණ්ඩයේ කලාප

37 වෙනි කලාපය

සියලු අණ වින දෝස නසන දස දිසා බන්ධන බුද්ධ ආරක්ෂාව

38 වෙනි කලාපය

මරණින් පසු ගන්ධබ්බයකුගේ මුල් දින 7…

39 වෙනි කලාපය

සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකය සහ බලු කපුටු දානය දහම් ඇසින්…

40 වෙනි කලාපය

සිය දිවි නසා ගැනීමේ බරපතලකම දහම් ඇසින්…

41 වෙනි කලාපය

කල් ගිය අජීර්ණ නිසා හටගත් ආබාධවලට අහක දමන පාන් ලෙල්ලෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ ඔසුවක්…

42 වෙනි කලාපය

වස්තු විද්‍යාවේ හේතු ඵල සම්බන්ධය දහම් ඇසින්…

43 වෙනි කලාපය

ඔබ නොදුටු සතර පෙර නිමිති !

44 වෙනි කලාපය

රාජ්‍ය නයකයකන්ගේ පහළ වීම දහම් ඇසින්…

45 වෙනි කලාපය

සොබා දහමේ පැවැත්මට ලෝ වැසියන්ගේ ගති ගුණ බලපාන හැටි…

46 වෙනි කලාපය

දම් දීපයේ හෙට දවස…

47 වෙනි කලාපය

නවග්‍රහයන්ගේ බිහිවීම දහම් ඇසින්…

48 වෙනි කලාපය

ගන්ධබ්බයෙක් මව් කුසකට ඇතුල්වන ක්‍රම 5ක්…

49 වෙනි කලාපය

මරණාසන්න මොහොතේ එන නිමිති සහ සිහින දර්ශන අතර වෙනස…

50 වෙනි කලාපය

දහම් අවබෝධ මාත්‍රයක තියෙන මහා අනුහස…

51 වෙනි කලාපය

යලි පහළ වූ ස්වයංජාත ඇල් සහලේ වටිනාකම පරියේෂණයකින් හෙළි වෙයි…

52 වෙනි කලාපය

කල් ගතවූ කැස්ස ඇදුම හතිය සඳහා ප්‍රත්‍යක්ෂ අරිෂ්ටයක්

53 වෙනි කලාපය

ගිහි පැවිදි සැමට ගැලපෙන සාසනික ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව

54 වෙනි කලාපය

සසරක හැටි ! මේ අත්බැවේ පියා මේ අත්බැවේම මුණුපුරා වෙයි…

55 වෙනි කලාපය

හිස මුල් කරගත් රෝගාබාධවලට හා නුවණ වැඩීමට පහන් පූජාවෙන් ප්‍රතිකර්මයක්

56 වෙනි කලාපය

සත්ත්වයන්ට ඉන්ද්‍රියන් හයක් ලැබීමට හේතුව…

57 වෙනි කලාපය

ස්වයංජාත ඇල් වගාවට වටිනා උපදෙස් මාලාවක්

58 වෙනි කලාපය

අපි නොදකින් සසර ගනුදෙනු…

59 වෙනි කලාපය

වස විස භාවිතාවේ අඳුරු පැතිකඩ

60 වෙනි කලාපය

භෞතිකවාදීන්ගෙ අවිද්‍යාව හෙවත් විද්‍යාවේ අවිද්‍යාව