මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

යහපතක්ම වේවා… ! (කවි)

කවරය

ලෝකොත්තර මගට ආරක්ෂාවක් වූ බුද්ධානුස්සතිය නිවැරිදිව වඩන අයුරු

1 පිටුව

සත්වයා නිවන් දැකිය යුත්තේ ඇයි?

5 පිටුව

බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් මෙත්තානුස්සතිය අද අර්ථ විපරීතයට ලක්වී ඇති හැටි

7 පිටුව

වටිනා දහම් කොටස්

10 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය -1 – සැඟව ගිය බොදු මග යළි පුබුදමින් වහරක හිමියන් හෙළ කරන ලොව්තුරු අත්දැකීම්

14 පිටුව

ඝණ්ඨාර පූජාවේ ලෞකික හා ලෝකොත්තර වටිනාකම

17 පිටුව

බුදු දහමේ සැඟවුණු අරුත් කියා දෙන වහරක ලොකු හාමුදුරුවෝ

19 පිටුව

දුන් අයටත් ගත් අයටත් සෙත සැලසෙන බෞද්ධයාගේ දන්සැල

21 පිටුව

භික්ෂූණ් වහන්සේ නමකට ලියූ වැදගත් දහම් ලිපියක්

26 පිටුව

සමාධිමය අත් බෙහෙත්

28 පිටුව

යළි මතුවන දම් අසිරිය… (කවි)

කවරය

මතුවී එන බුදු මග පෙර ලෙසට… (කවි)

කවරය