මෙවර කලාපයේ ලිපි පෙළ ගැස්ම:

ගිය නැණ ඇතුන්ගෙන්වත් ඇද්දිය නොහැකී (කවි

කවරය

බුද්ධ භාසිත මාගධී ප්‍රාකෘත ව්‍යවහාරය අද අර්ථ විපරීතයන්ට ලක්ව ඇති හැටි!

1 පිටුව

ලෝක සත්වයා නොදකින සසර දුක නිවැරදි බොදු ඇසින්

4 පිටුව

දහම් ඇස පහළ කර ගැනීම හෙවත් සෝතාපන්න වීම

7 පිටුව

කෙළවරක් නැති පරියේෂණවලින් මිදී නිවැරිදි බුද්ධ වචනය අනුව ලෝකයේ සත්‍ය වටහා ගනිමු

9 පිටුව

බුද්ධ දේශනාවට අනුව වැඩිය යුතු මෙත්තා භාවනාව

12 පිටුව

අභයරතනාලංකාරය – 03

15 පිටුව

වටිනා දහම් කොටස්

18 පිටුව

පාරමිතා පුරන මහ බෝසතුන් වහන්සේලා ඇඟපසඟ සහ අඹුදරුවන් දන් දුන්නාය යන්නෙහි සැඟවුණු දහම් අරුත

22 පිටුව

නිමා නොවන සසර ගමන

25 පිටුව

බුදු දහම ගැන ලියවුනු වැරදි මතවාද පෙන්වා දුන් දහම් සටහන් – 2

27 පිටුව

සමාධිමය අත් බෙහෙත්

29 පිටුව

මස් ලේ කයක උරුමය… (කවි)

කවරය

තුන් ලෝ සතගෙ භව ලෙඩ නැසු වෙදාණෝ (කවි)

කවරය